Riverbed Network Performance Management & Diagnostics (NPM&D)

Sovellusten valvonnasta datavuon valvontaan tai toisinpäin. Riverbedillä on tarjota kokonainen tuoteperhe myös tälle puolelle. Perustekniikaltaan tämä eroaa SteelCentral Appresponse -tekniikasta hukan siten että Appresponse ei oletusarvoisesti kerää ja analysoi TCP pakettien sisältöä, kun taas tällä tekniikalla kerätään, mitataan ja analysoidaan myös TCP pakettien sisältöä.


Samoin kuin Riverbedin APM -tuoteperheestä, löytyy Riverbedin NPM&D -tuoteperheestä erittäin kattavat verkkotason käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta- ja analysointituotteet, riippumatta siitä missä yrityksen järjestelmiä pyöritetään ja mistä niitä käytetään. Usein ollaan siinä tilanteessa että tietoliikenteen jatkuva valvonta ja tiedon kerääminen pakettitasolla on ainoa tapa selvittää monimutkaiseksi havaittuja ongelmia ja niistä aiheutuvia poikkeamia. Riverbed tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet joilla on mahdollista monitoroida ja analysoida kaikki liiketoiminnan kannalta kriittisten komponenttien osallisuus sovelluksen suorituskykyyn, olipa sitten kyseessä itse käyttäjä, web-palvelimet, kuormanjakajat, sovelluspalvelimet, autentikointi, nimipalvelut tietokannat. Valvonta huomaat normaalitilanteesta tapahtuneet suorituskykyyn tai tietoturvaan liittyvät poikkeamat automaattisesti.


Network Performance Management (NPM) on ratkaisu, jonka avulla sovellusten laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä on mahdollista parantaa jo kehitysvaiheessa. Tarvittaessa tarkkaa tietoa tietoliikenteestä ja liikenteen sisällöistä voidaan samaa ratkaisua käyttää kustannustehokkaasti myös jatkuvassa valvonnassa.


Riverbedin NPM -ratkaisun avulla on mahdollista yhdistää loppukäyttäjän kokemus sovelluksen kooditason transaktioon, kuvata riippuvuussuhteet sovelluksen eri komponenttien välillä ja tuottaa nopeasti tietoa normaalista poikkeavista tapahtumista.

Monipuolinen ratkaisu joka skaalautuu tarpeiden mukaan.

Pilot SteelCentral™ AppResponse on tietoliikenteen datavuosta sovellusten toimintaa ja loppukäyttäjien kokemaa mittaava ja analysoiva tekniikka joka voidaan toimittaa myös palveluna. Tämän tekniikan käyttöönotto on myös nopeaa ja tuloksia saadaan jo saman päivän aikana, parhaimmillaan jo muutamassa tunnissa.

SteelCentral™ NetShark on tietoliikenteen datavuosta verkkoliikennettä keräävä tekniikka joka, kerää, indeksoi ja tallettaa kaikki datapaketit ilman että niitä tarvitsee siirtää mihinkään. NetShark toimii keräävänä komponenttina pakettitason valvonnassa sekä samalla tietyntyyppisenä varastona syvällistä analyysiä varten. Tämä lyhentää liiketoiminnan sovellusten katkoksia ja hitauksia koska poikkeamien analysointi pystytään tekemään nopeasti tietoliikenteen sisällön ollessa talletettuna.

SteelCentral™ Packet Analyzer on tehokas ja helppokäyttöinen graafinen työkalu tietoliikenteen pakettien analysointiin ja sovellusten ja tietoliikenteen vikojen selvitykseen. Packet Analyzer integroituu niin Wiresharkin, NetSharkin ja Riverbedin SteelHead ratkaisujen kanssa.
 
SteelCentral™ Packet Analyzer on pitkälle viety analysointityökalu jonka avulla on mahdollista analysoida ja esittää visuaalisesti sovelluksen transaktion eri vaiheet, datan kulku aina tcp-pakettitasolle asti, jolloin viat löytyvät varmasti oli sitten kyseessä sovelluksessa tai tietoliikenteessä esiintyvistä ongelmista tai poikkeamista. Packet Analyzerin lähteenä voi olla Riverbedin ARX, NetShark, Packet Analyzerin omat kapturointi agentit tai vaikka Wiresharkilla kerätty pohjatieto.

Riverbed SteelCentral™ NetProfiler
Jotta sovelluksen suorituskyvyssä tapahtumat poikkeamat tai jopa katkokset saataisiin selvitettyä, tarvitaan päästä-päähän näkymä sekä verkon että koko infrastruktuurin osalta. NetProfiler on juuri tähän tarpeeseen kehitetty ratkaisu jolla verkon ja sovellustason ongelmia päästään parhaimmillaan ratkomaan ja niitä korjaamaan ennen kuin ne vaikuttavat liiketoimintaa halvaannuttavasti.
Riverbed on yhtenäistänyt ratkaisujen ja tuotteiden nimiä
Uusi nimi Edellinen nimi
Riverbed AirPcap Wireless Traffic Packet Capture
Riverbed Modeler Riverbed Modeler Suite
SteelCentral AppResponse OPNET AppMapper Xpert software
SteelCentral Flow Gateway Cascade Gateway appliance
SteelCentral NetExpress Cascade Express
SteelCentral NetMapper OPNET NetMapper, OPNET Sentinel
SteelCentral NetPlanner OPNET Network Planner
SteelCentral NetProfiler Cascade Profiler appliance(s)
SteelCentral NetSensor
OPNET AppSensor Xpert
SteelCentral NetShark Cascade Shark appliance(s)
SteelCentral PacketAnalyzer Cascade Pilot software
SteelCentral PacketAnalyzer Personal Edition Cascade Pilot Personal Edition
SteelCentral Transaction Analyzer
OPNET AppTransaction Xpert software
SteelCentral UCExpert OPNET Unified Communications Xpert
SteelCentral RPM DashBoard RPM DashBoard