Tilannekuva liiketoiminnan sovelluksiin

Riverbed Performance Management (RPM)

Käytettävyyden ja suorituskyvyn valvontaan on panostettu ja tätä osa-aluetta on kehitetty Riverbedillä paljon. Lopputuloksena on saatu kehitettyä tuoteperhe, joka ei ainoastaan kykene valvontaan, vaan josta löytyy työkalut niin poikkeamien selvittämiseen kuin toisaalta myös erinomaisia ratkaisuja suorituskyky- ja käytettävyysongelmien poistamiseen.

Ylimmällä tasolla on mahdollista käyttää tuotteiden mukana saatavaa konsolia (Dashboard), johon on integroitavissa kaikki APM-tuoteperheen tuotteet, sekä suorituskykyyn liittyvät tuotteet NPM-puolelta.

Dashboardin avulla on mahdollista porautua SLA-tason käytettävyysnäkymistä aina sovellusten kooditasolle saakka. Dashboardin avulla on mahdollista korreloida useammasta lähteestä ja useammalla tekniikalla kerättyä metriikkaa keskenään. Näkymiin voidaan tuottaa tietoa myös useammalta eri aikajaksolta ja verrata tällä tavoin eri ajankohdan tapahtumia sovellus ja verkkotasolla. Dashboard-näkymät voidaan toteuttaa rooli- ja käyttäjäkohtaisesti, jolloin saadaan informaatio jaettua oikeille kohderyhmille.