Riverbed Application Performance Management (APM)

Riverbedin tuoteperheestä löytyy erittäin kattavat käytettävyyden ja suorituskyvyn valvontatuotteet riippumatta siitä, missä yrityksen järjestelmiä pyöritetään ja mistä niitä käytetään.
Käyttäjien vaatimukset sovellusten suorituskyvyssä ovat tänä päivänä erittäin korkealla.
 
Sovellusten rakenne on muuttunut ja on siirrytty yhä monimutkaisempiin ympäristöihin, virtualisoituihin alustoihin, pilveen ja esimerkiksi hybridiympäristöihin ja kokonaisiin virtualisoituihin konesaleihin. Sovelluksia käytetään suoraan intranetistä, internetin yli tai mobiiliverkon kautta.

Jotta saavutettaisiin luotettava ja kattava käytettävyyden ja suorituskyvyn valvonta, on valvonnan oltava jatkuvaa, jolloin vältytään vikojen tai jopa katkosten selvittämiseltä jälkikäteen ilman tietoa siitä mitä todellisuudessa on tapahtunut.

Application Performance Management (APM) on ratkaisu, jonka avulla sovellusten laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä voidaan parantaa jo kehitysvaiheessa. Samaa ratkaisua voidaan käyttää kustannustehokkaasti myös jatkuvassa valvonnassa.

Riverbedin APM -ratkaisun avulla voidaan yhdistää loppukäyttäjän kokemus sovelluksen kooditason transaktioon ja sovelluksen, sen komponenttien ja alustojen suorituskykyyn. Sen avulla on mahdollista tuottaa tietoa nopeasti ja luotettavasti tukiorganisaatiolta asiantuntijoille ja sovelluskehitykseen sekä tuottaa käytettävyyteen ja suorituskykyyn reaaliaikaista näkymää ja raportointia.

APM on kaikkea tätä:

Sovelluksen suorituskyvyn valvontaa, sovelluksen toiminnan valvontaa, loppukäyttäjän kokemusten reaaliaikaista valvontaa, sovelluksen transaktiotason valvontaa, sovelluskomponenttien valvontaa, sekä näiden kaikkien osa-alueiden vianselvitystä reaaliaikaisesta datasta kerätyillä tiedoilla. Parhaimmillaan APM-analysointiautomatiikan avulla on mahdollista löytää ja tunnistaa vikaa aiheuttaneet osa-alueet välittömästi poikkeuksien tapahtumahetkellä. Aina on kuitenkin käytössä historiatietoa reaaliaikaisesta mittauksesta, jonka avulla on mahdollista päästä käsiksi vikatilanteeseen, jopa yksittäisen poikkeaman aiheuttaneeseen transaktioon asti.

Monipuolinen ratkaisu joka skaalautuu tarpeiden mukaan.

SteelCentral™ Web Analyzer tuotetaan palveluna, jolloin selainpohjaiset sovellukset saadaan valvontaan erittäin nopeasti.

SteelCentral™ AppResponse
on tietoliikenteen datavuosta sovellusten toimintaa ja loppukäyttäjien kokemaa mittaava ja analysoiva tekniikka joka voidaan toimittaa myös palveluna. Tämän tekniikan käyttöönotto on myös nopeaa ja tuloksia saadaan jo saman päivän aikana, parhaimmillaan jo muutamassa tunnissa.

SteelCentral™ AppInternals on tekniikka joka yhdistää sovelluksen sisäisen toiminnan sekä loppukäyttäjän kokemukset toisiinsa, aina käyttäjän transaktiosta tietokantakyselyyn asti tunnistaen myös sen mitä tässä välissä tapahtuu.

Nopea käyttöönotto

Kaikkia näitä tekniikoita yhdistää nopea käyttöönotto, jolloin pitkiä ja tuskallisia projekteja ei tarvitse Riverbed:n APM-valvontatekniikan ympärille muodostaa.

Valvontajärjestelmät voidaan toteuttaa normaalisti asiakasympäristöön tai, niin haluttaessa, toimittaa kokonaan palveluna.

Riverbed Application Performance Management (APM):

Riverbed on yhtenäistänyt ratkaisujen ja tuotteiden nimiä

Riverbed APM -ratkaisut

Uusi nimi Edellinen nimi
SteelCentral AppInternals OPNET AppInternals software
SteelCentral AppMapper OPNET AppMapper Xpert software
SteelCentral AppResponse OPNET AppMapper Xpert software
SteelCentral Web Analyzer OPNET AppResponse Xpert BrowserMetrix
SteelCentral RPM DashBoard RPM DashBoard