Ajankohtaista

Cygate Oy osti Sontek-konserniin kuuluneen Bemecon Solutions Oy:n koko osakekannan ja kauppa allekirjoitettiin keskiviikkona 26.10.2016.

Kaikki työntekijät siirtyivät kaupan myötä Cygaten palvelukseen.

http://www.cygate.fi/fi/-/cygate-ostaa-verkko-ja-sovellustason-monitorointiin-erikoistuneen-bemeconin

Bemecon Solutions Oy

Verkko on hidas...” lienee yleisesti kuultu lausahdus useimmissa organisaatioissa.

Useimmiten sillä tarkoitetaan käyttäjän kokemaa vasteaikaa käytettäessä tietojärjestelmiä päivittäisten työtehtävien hoitamiseksi. Syyt ’verkon’ suorituskyvyn hitauteen ovat moninaiset.

Suorituskyvyn hitaus voi johtua verkon, työaseman, palvelimen, tietokannan, sovelluksen tai jonkin muun komponentin ’epäsopivuudesta’ kokonaisuuteen. Tai syynä voi olla olemassa olevien resurssien huono hyödyntäminen. Varmistuksia tai uusien softa versioiden jakelua tehdään silloin kun suorituskyky tulisi varata liiketoimintasovellusten käyttämiseen.

Erilaisten suorituskyky- ja käytettävyysongelmien aiheuttamat haasteet saattavat tulla kalliiksi organisaatioille jos ei ole käytettävissä oikeanlaisia välineitä haasteiden paikallistamiseksi ja syiden analysoimiseksi. Liiketoiminta kärsii, käytetään kohtuuttomasti resursseja asioiden selvittämiseksi ja hankitaan lisää kapasiteettia, vaikka siitä ei ole hyötyä tai sitä hankitaan väärään kohtaan.

Oikein mitoitetun ja suunnitellun monitoroinnin ja suorituskyvyn analysoinnin avulla varmistetaan tietojärjestelmien käytettävyys ja suorituskyky kohtuullisin kustannuksin ja vältetään suunnittelemattomat käytön häiriöt.

Bemecon Solutions tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja tietojärjestelmien käytettävyyden, suorituskyvyn ja palvelutason monitorointiin ja analysointiin palveluna tai avaimet käteen ratkaisuina sisältäen tarvittaessa käyttöönoton, koulutuksen ja ylläpidon.

Jos et ole varma nykyisen monitoroinnin kattavuudesta tai kyvykkyydestä tarjoamme myös valvontajärjestelmien auditointia konsultointipalveluna.
 

Monitoring is the key to shorten the time for problem solving

Also as a Service